Zásypový materiál Recyklát

Recyklát zo stavebného odpadu označuje materiál alebo produkt, ktorý vzniká recykláciou stavebného odpadu. Recyklácia stavebného odpadu má za cieľ znovupoužitie materiálov, čím sa znižuje potreba ťažby nových surovín a minimalizuje množstvo odpadu odosielaného na skládku. Stavebný odpad môže obsahovať rôzne materiály, ktoré sú vhodné na recykláciu a následné použitie v nových konštrukčných projektoch.

Výroba recyklátu prebieha v mobilných drvičoch stavebného odpadu, do ktorých sa sype stavebný odpad, najčastejšie vo forme stavebnej sute očistenej od nežiadúcich látok a predmetov. Recyklát ma podobu štrku rôzneho zloženia.

Základné mechanické vlastnosti sú:

  • rôzne zloženie
  • nižšia hmotnosť a manipulácia s ním
  • frakcia od 0 do 125 mm v závislosti od požiadaviek

Recyklát je mimoriadne vhodný ako zásypový materiál:

  • pod cestné komunikácie,
  • okolo základov domov,
  • pod základovú dosku,
  • do drenážnych systémov na odvod vody

Náš recyklát vám vieme po dohode doručiť priamo na stavenisko.

Výkopová zemina

V prípade potreby vieme zabezpečiť v nadštardnom množstve.

V prípade záujmu alebo doplňujúcich otázok sa na nás môžete obrátiť prostedníctvom emailu runcak@cbr.sk alebo telefónneho čísla 0915 814 024

Zásypový materiál - Recyklát