Rok 2011

Zrealizované stavby v roku 2011

V roku 2011 sme z recyklátu realizovali:

  1. MK v obci Šarišské Dravce (za obecným úradom)
  2. Spevnená plocha pred autoservisom v obci Červenica