Rok 2018

Zrealizované stavby v roku 2018

 1. Šarišské Dravce- úprava priestranstvá v okolí obchodu (340m2)
 2. Župčany- rekonštrukcia miestnych komunikácií (2890m2)
 3. Brezovička- areál Materskej školy (250m2)
 4. Podolinec
 5. Sedlice- parkovisko pri fare (400 m2)
 6. Šarišské Jastrabie- úprava miestnych komunikácií (750 m2)
 7. Radatice
 8. Ražňany- parkovisko COOP Jednota (290 m2)
 9. Bardejov- lesy
 10. Ždiar- (220 m2)
 11. Šarišské Dravce- úprava priestranstva okolo obchodu (340 m2)
 12. Bijacovce- (165 m2)
 13. Lipany-  ihrisko v rómskej osade (475m2)
 14. Mníchovský potok- pokládka asfaltu (300 m2)
 15. Milpoš-  rekonš. miestnych komunikácií a úprava verejných priestranstiev (6366 m2)
 16. Spišská Bela- vysprávky ciest (440 m2)
 17. Lipany- Šejba bytový dom B 3 (914,5 m2)
 18. Krompachy- oprava miestných komunikácií (2096 m2)
 19. Sabinov- Areálove komunikácie firmy EMI (926 m2)
 20. Kamenica - úprava MK (165 m2)
 21. Prešov- firma AGROMIX (271 m2)
 22. Šarišské Sokolovce- Kadako (298 m2)
 23. Šarišské Sokolovce- miestna komunikácia (2267 m2)
 24. Lipany- Hviezdoslavova ul.(1200 m2)
 25. Lipany- cyklochodník- (2485 m2)
 26. Prešov- Dilongová ul. (4840 m2)
 27. Spišské Podhradie- 896 m2
 28. Krivany- oprava miestnych komunikácii (4324 m2)
 29. Plaveč- parkovisko (545 m2)
 30. Lipany- Šejba (914 m2)
 31. Nižný Slávkov- (550 m2)
 32. Prešov- areálové komunikácie
 33. Bajerov- živičná úprava plôch pred objektom COOP Jednota- (330 m2)
 34. Richvald- úprava verejného priestranstva (570 m2)
 35. Bardejov- areálové komunikácie MŠ - (456 m2)
 36. Gaboltov- miestna komunikácia (1382 m2)
 37. Bardejov- areálové komunikácie( 570 m2)
 38. Poliakovce- úprava verejného priestranstva (1689 m2)
 39. Župčany- miestne komunikácie- (7515 m2)
 40. Geča- oprava komunikácie (2131 m2)
 41. Červená Voda- miestne komunikácie
 42. Milpoš- miestne komunikácie v obci (1083 m2)
 43. Seňa- oprava miestnych komunikácií (4982 m2)
 44. Lipany- parkovisko pri MŠ (508 m2)
 45. Bardejov- miestne komunikácie (3160 m2)
 46. Jamník- oprava miestnej komunikácie (2310 m2)
 47. Rovné- obnova a modernizácia obce Rovné (3512 m2)
 48. Červenica- miestna komunikácia (380 m2)
 49. Lipany- vodovod (187 m2)
 50. Doľany- komunikácia (658 m2)
 51. Kyjov- rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci (6259,15 m2)
 52. Spišské Podhradie- oprava chodníkov (753 m2)
 53. Jablonov- miestne komunikácie (595 m2)
 54. Jablonov- realizácia programu spoločných opatrení v obci Jablonov (7856 m2)
 55. Nitrianske Právno
 56. Petrovany- konečné úpravy po výkopo
 57. Kendice
 58. Rožkovany-IBV
 59. Jakubova Voľa- miestna komunikácia
 60. Cigeľ, Koš
 61. Hrabovec
 62. Spišská Teplica
 63. Sedliská