Rok 2014

Zrealizované stavby v roku 2014

V roku 2014 sme z recyklátu realizovali:

 1. Šindliar- vysprávky po kanalizácii, konečné úpravy (293m2)
 2. Šarišské Michaľany, firma HT SH( 537 m2 )
 3. Chmeľnica - opravy výtlkov (800 m2)
 4. Lúčka (112 m2)
 5. Kamenica- vysprávky a údržba miestnej komunikácie v obci (300 m2)
 6. Obnova krytu na moste v obci Ražňany (206 m2)
 7. Bugľovce- cesta, chodníky (4097m2)
 8. Behárovce( 481 m2 )
 9. Chmeľnica - opravy výtlkov (800 m2)
 10. Jakubovany- oprava miestnej komunikácie v obci (342 m2)
 11. Hubošovce (412 m2)
 12. Lenártov (416 m2)
 13. Sabinov - Sabyt( 330 m2 )
 14. Prešov - parkovisko firma EKOfence (411 m2)
 15. Raslavice (346 m2)
 16. Šarišské Jastrabie- komunikácia okolo školy  (502 m2)
 17. Dubovica-  prístupová cesta,  Hotel Holcija

Práce z asfaltov ACo8, ACo11:

 1. Obec Fričovce (550 m2)
 2. Úprava parkoviska Prešov- Delňa (245 m2)
 3. Holčíkovce- parkovisko (355 m2)
 4. Šindliar- vysprávky rýh po kanalizácii (390 m2)
 5. Peč.Nová Ves- živičná úprava miestnej komunikácie na ul. Školská (777m2)
 6. Tatranská Lomnica- parkovisko pri Penzióne Teniscentrum (1374 m2)
 7. Lipany- parkovisko obch. dom Jednota (603 m2)
 8. Prešov ul. Haburská- parkovisko (330 m2)
 9. Hubošovce (100 m2)
 10. Sedlice- (180 m2)
 11. Obec Ľubica (380 m2)
 12. Sabinov - rekonštrukcia miestnej komunikácie -ul. Kvetná Pod Švabľovkou (2003 m2)
 13. Obec Šambrón(114 m2)
 14. Obec Plavnica (368 m2)
 15. Obec Kyjov- ZŠ (270 m2)
 16. Prešov-Agromilk parkovisko (422 m2)
 17. Sabinov ul. Tehelná (3000 m2)
 18. Prešov ul. Hurbanistov- parkovisko (1060 m2)
 19. Dobšiná- vnútroareálové  spevnené plochy (1369 m2)
 20. Miestne komunikácie v obci Jakubova Voľa (2800 m2)
 21. Košice- obch. centrum Tip Top - parkovisko (420 m2)
 22. Huncovce- Miestne komunikácie (3650 m2)
 23. Spišské Podhradie- chodníky (1500 m2)
 24. Giraltovce - regenerácia chodníkov (1200 m2)
 25. ES Lipany- rekonštrukcia rozvodne (450 m2)
 26. Valaliky- vysprávky rýh po kanalizácii
 27. Nižný Mirošov
 28. Jakubova Voľa- oprava živičných krytov MK

Pokládka zámkovej dlažby a obrubníkov:

 1.  Obec Krivany - vybudovanie chodníkov v obci Krivany