Rok 2016

Zrealizované stavby v roku 2016

V roku 2016 sme z recyklátu realizovali:

 1. 1. Krásna Lúka- podklad pod tenisový kurt - 420 m2

Práce z asfaltov ACo8, ACo11:

 1. Jasov - spätné úpravy komunikácií  (11600 m2)
 2. Šarišské Jastrabie - rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade ( 710 m2)
 3. Šarišské Jastrabie - výstavba miestnej komunikácie v obci ( 950 m2)
 4. Jarovnice - vysprávky  (200 m2)
 5. Prešov- Coop Jednota centrála (424 m2)
 6. Chrastné- Coop Jednota ( 200 m2)
 7. Záhradné- spätné úpravy po ryhách v obci (1272 m2)
 8. Tulčík- prístupová komunikácia k vodojemu Tulčík (1400 m2)
 9. Turňa nad Bodvou  (265 m2)
 10. Valaliky- obnova MK v obci (5369,6 m2)
 11. Červenica - výstavba miestnej kmunikácie v obci Červenica - 825 m2
 12. Brodzany- vysprávky rýh po kanalizácii (16882,8 m2)
 13. Stráňany- obnova miestnej komunikácie  v obci (795 m2)
 14. Sabinov- parkovisko Stavebniny Majo (212 m2)
 15. Malý Šariš- Coop Jednota parkovisko (195 m2)
 16. Krásna Lúka- tenisový kurt (415 m2)
 17. Huncovce - obnova miestnej komunikácie, parkovisko (530 m2)
 18. Rožkovany- parkovisko pre obchodným domom (299 m2)
 19. Košice- spevnená plocha pred BD
 20. Jablonov- obnova miestnej komunikácie v obci (410 m2)
 21. Nižná Šebastová - spevnená plocha (653 m2)
 22. Krásna Lúka- opravy poškodených asfaltov na miestnych komunkáciách (788 m2)
 23. Krompachy- modernizácia miestných komunikácií - (18223 m2)
 24. Bardejov- spevnené plochy pri nákupnom stredisku na sídlisku Družba (1227,91m2)
 25. Pivovar Veľký Šariš- rekonštrukcia podlahy na príjem jačmeňa a výdaja odpadov na sladovni (190,41 m2)
 26. Prešov- tepláreň (511 m2)
 27. Kluknava- parkovisko (199 m2)
 28. Veľké Kršteňany- vysprávky rýh po kanalizácii  (14624,43 m2)
 29. Pečovská Nová Ves- prístupová komunikácia k ZŠ (650 m2)
 30. Drienovská Nová Ves- parkovisko pre obchodným domom (505 m2)
 31. Kyjov- rekonštrukcia miestnej komunikácie (1195 m2)
 32. Lipany- úprava miestnej komunikácie
 33. Sulín- oprava prístupovej cesty k cezhraničnej lávke  Slín- Zegiestow (1200 m2)
 34. Sabinov- ZŤS parkovisko+ prístupová komunikácia (815,8 m2)
 35. Červená Voda- obnova vozovky asfaltovým krytom (3141,5m2)
 36. Lipany- Krivianska ulica- parkovisko (1326m2)
 37. Lipany- Šejba prístupová komunikácia (563 m2)
 38. Bardejov- ul. Slovenská, Kúpeľná, Kellerova, Nový  sad (2877,24 m2)
 39. Spišská Nová Ves- obnova areálových komunikácií, prístupová cesta (1805 m2)
 40. Krivany- parkovisko za obchodným domom (287 m2)
 41. Orac Lipany- asfaltovanie areálových komunikácií (1200 m2)
 42. Pečovská Nová Ves- živičná úprava miestnych komunikácií (1140 m2)
 43. MPL Prešov- asfaltovanie areálových komunikácií- (1698 M2)
 44. Krompachy- Ulica Lorencová (1431 m2)
 45. Bardejov- živičná úprava chodníkov (345 m2)
 46. Prešov AAA Auto- parkovisko (1369 m2)
 47. Stará Ľubovňa- asfaltovanie areálových komunikácií (356 m2)
 48. Drienica- prístupová komunikácia k RD (190,5 m2)
 49. Hrabovec nad Laborcom (563 m2)
 50. Geča- obnova miestnych komunikácii (8455 m2)
 51. Orechová- vo výstavbe
 52. Lipany- parkovisko pri tržnici (540 m2)
 53. Svätuš

Pokládka zámkovej dlažby a obrubníkov:

 1. Červenica
 2. Krompachy