Rok 2013

Zrealizované stavby v roku 2023

V roku 2013 sme z recyklátu realizovali:

 1. Príjazdová komunikácia k Polyfunkčnému domu na ulici Ružová v meste Sabinov pre firmu EKOSVIP,s.r.o. (900m2)
 2. Miestne komunikácie v obci Drienica ( 3500m2 )
 3. Vysprávky MK v meste Lipany, v obci Lada,
 4. Plocha pred kŕmidlom na RD Jarovnice (300m2)
 5. Rekonštrukcia krytu mosta v obci Kamenica (150m2)
 6. Opravy MK v obci Jakubovany
 7. Miestne komunikácie v obci Červenica ( 2500 m2)

Práce z asfaltov ACo8, ACo11:

 1. Pokládka asfaltového krytu štátnej cesty III. triedy v obci Nižný Kručov
 2. MK v obci Komarany
 3. Chodník v meste Prešov, časť Sekčov
 4. Chodník v obci Uzovce
 5. Oprava chodníka v obci Bodovce
 6. Sabinov - výstavba spevnenej plochy
 7. Hermanovce - spevnené plochy