Kontakt

CBR s. r. o.

Pokládka asfaltu
Príprava cenovej ponuky
tel.:       0915 814 024
e-mail:  runcak@cbr.sk
IČO: 45 562 776
IČ DPH: 2023045255
IBAN: SK24 0900 0000 0050 4248 6080

Sídlo

Hollého 29
083 01 Sabinov
Zobraziť na mape

Prevádzka

Spracovanie stavebného odpadu
Zberný dvor
Sabinovská cesta
Rožkovany