Rok 2015

Zrealizované stavby v roku 2015

Práce z asfaltov ACo8, ACo11:

 1. Záhradné- výjazd z Lomu Záhradné (860 m2)
 2. Bidovce- parkovisko COOP Jednota (1101 m2)
 3. Huncovce- miestne komunikácie v obci
 4. Dobšiná- vnútroareálové komunikácie, príjazdová cesta
 5. Ostrovany-realizácia asfaltového chodníka na cintoríne (396m2)
 6. Dubovica- prístupová komunikácia, Hotel Holcija
 7. Haniska- vysprávky po kanalizácii, konečné úpravy (4827 m2)
 8. Lesnica-  prístupová cesta k pĺtiam (1044 m2)
 9. Červenica - prístupová komunikácia k cintorínu
 10. Sabinov- parkovisko
 11. Krásnovce- vysprávky rýh  po kanalizácii, konečné úpravy
 12. Kežmarok
 13. Plavnica- miestne komunikácie v obci
 14. Podolinec- regenerácia centrálnej časti mesta Podolinec
 15. Pečovská Nová Ves- živičná úprava miestnej komunikácie (994 m2)
 16. Orkucany- rekonštrukcia miestnej komunikácie (1220 m2)
 17. Sabinov- rekonštrukcia miestnej komunikácie (660m2)
 18. Ždiar
 19. Valaliky-Geča- vysprávky rýh po kanalizácii, konečné úpravy
 20. Vechec- obnova krytu asfaltových plôch
 21. Jakubova Voľa- regenerácia centrálnej časti obce Jakubova Voľa (2676,91m2)
 22. Stará Ľubovňa- parkovisko
 23. Sabinov- asfaltovanie vstupu do polikliniky (302m2)
 24. Sabinov- oprava miestnej komunikácie a chodníka pred pravoslávnou farou
 25. Sabinov- logistické centrum COOP Jednota
 26. Torysa- regenerácia obce Torysa
 27. Lipany- vysprávky pri objekte fara
 28. Lipany- rekonštrukcia komunikácii v MŠ Centrum (315 m2)
 29. Kežmarok- VSE areál rozvodne  (1130m2)
 30. Spišské Podhradie- cesta na Spišský hrad (1500m2)
 31. ZŠ Spišské Podhradie- rekonštrukcia chodníka (390m2)
 32. Sabinov- rekonštrukcia účelovej komunikácie- ul. Jakubovanská
 33. Prakovce- (891m2)
 34. Vyšná Šebastová
 35. RPIC Prešov - areál (1010m2)
 36. Torysa- MK Markovec
 37. Torysa- rekonštrukcia MK Slepá  ulica a Mlynská ulica
 38. Sabinov- oprava chodníka, ul.Jarková
 39. Hrabovec nad Laborcom- miestna komunikácia (866 m2)
 40. Habura- miestna komunikácia (530 m2)
 41. Svidník- parkovisko (1280m2)
 42. Bardejov- parkovisko v areáli hasičskej stanice (1890m2)
 43. Bardejov- asfaltérske práce v objekte garáží Slivtour
 44. Svidník- parkovisko v areáli hasičskej stanice (1168m2)
 45. Lipany-  parkovisko v areáli hasičskej stanice (1281m2)
 46. Lipany- IBV Rovinky prístupová komunikácia (1310m2)
 47. Sabinov- Ul.Kpt.Nálepku (362 m2)
 48. Veľké Kršteňany- vysprávky rýh  po kanalizácií (3000m2)
 49. Valaliky- vysprávky rýh po kanalizácií, konečné úpravy (55000 m2)

Pokládka zámkovej dlažby a obrubníkov:

 1. Huncovce
 2. Plavnica