Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom webovej stránky CBR.sk je:

CBR s.r.o.        
Hollého 29      
083 01 Sabinov

IČO: 45 562 776       
IČ DPH: SK2023045255

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti CBR s.r.o. (ďalej len "CBR"). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť CBR zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Spoločnosť CBR si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti CBR alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou CBR. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti CBR.

Všetky osobné údaje získava spoločnosť CBR od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov