Rok 2012

Zrealizované stavby v roku 2012

V roku 2012 sme z recyklátu realizovali:

 1. Vysprávky rýh po kanalizácii v obci Zborov (5500m2)
 2. Miestne komunikácie v obci Zborov (2000m2)
 3. Rekonštrukcia mosta pod Švabľovkou v meste Sabinov (400m2)
 4. Parkovisko pri Penzióne Trója –Lipany
 5. Vysprávky okolo obrubníkov v obci Krásna Lúka

Práce z asfaltov ACo8, ACo11:

 1. Vnútroareálové komunikácie a plochy v obci Bzenov pre firmu HORTI,s.r.o.
 2. Prístupová komunikácia k RD Cígeľka
 3. Parkovisko pred hotelom Astra v Bardejove
 4. Oprava krytu mosta v obci Bajerovce
 5. Lipany ul. Ovocinárska- prístupová cesta k RD
 6. Cyklochodník Sabinov – Ražňany pre firmu Interbau,s.r.o.
 7. Vnútropodnikové komunikácie firmy Orac Decor,s.r.o. v meste Lipany