Asfaltovanie

Chcete opraviť miestne komunikácie v obci?
Potrebujete vybudovať novú miestnu komunikáciu?
Potrebujete opraviť spätné povrchové úpravy po výkopových prácach?
Zrealizovať spevnené komunikácie s asfaltovým povrchom?

Špecializujeme sa na asfaltovacie práce v malom aj veľkom rozsahu. Disponujeme k tomu potrebným strojovým vybavením na asfaltovanie chodníkov, príjazdových ciest, parkovísk, opravy ciest po vytĺkoch alebo výkopových prácach.

Čo je asfaltovanie

Asfaltovanie je proces pokrývania povrchu cesty, chodníka, parkoviska alebo iných komunikácií asfaltovou vrstvou. Často sa používa v dopravnom inžinierstve na vytvorenie hladkého a odolného povrchu pre vozidlá a chodcov. Asfaltovanie je bežná metóda pre údržbu a výstavbu komunikácií, pretože asfaltový povrch poskytuje odolný, hladký a trvácny povrch pre vozidlá a chodcov.

V prípade záujmu alebo doplňujúcich otázok sa na nás môžete obrátiť prostedníctvom emailu runcak@cbr.sk alebo telefónneho čísla 0915 814 024

Asfaltovanie