Rok 2019

Zrealizované stavby v roku 2019

 1. Obec Jakubova Voľa- cesta k cintorínu
 2. Župčany- rekonštrukcia parkoviska
 3. Cigeľ, Koš- vo výstavbe
 4. Nitrianske Právno- úprava rýh po kanalizácií
 5. Kendice- miestna komunikácia
 6. Humenné
 7. Bardejov- chodníky
 8. Svit- arealové komunikácie
 9. Lipany- parkovisko za obchodným domom
 10. Červený Kláštor- chodník
 11. Radvaňovce- miestne komunikácie
 12. Lipany- chodníky vnútroblok Pod kopaninou
 13. Stráne pod Tatrami
 14. Prešov- autoservis- rozšírenie asfaltovej plochy
 15. Prešov- Motor-Car - areálové komunikácie
 16. Markušovce- miestna komunikácia
 17. Štrba- parkovisko
 18. Župčany- miestna komunikácia v obci
 19. Prešov ul. Tarasa Ševčenka- úprava rýh po kanalizácií
 20. Prešov- byt. dom Bulgaria
 21. Kojatice-parkovisko COOP Jednota
 22. Prešov- COOP Jednota
 23. Lučivná- areál hotela
 24. Smižany- IGLASS
 25. Vlača
 26. Sabinov- parkoviská Interbau
 27. PD Jarovnice
 28. Spišský Hrušov- dvor
 29. Spišská Nová Ves- chodníky
 30. Lipany- JK Slovakia vjazd
 31. Stará Ľubovňa- asfaltová plocha
 32. Sabinov- rekonštrukcia komunikácie a parkoviska ul. Prešovská
 33. Ražňany- miestna komunikácia
 34. Lipany-  oprava ryhy po prekopávkach
 35. Ražňany- rekonštrukcia spevnených plôch okolo kaštieľa
 36. Lúčka- oprava miestnych komunikácií
 37. Spišské Podhradie
 38. Obec Studenec- miestna komunikácia v obci
 39. Prešov- Wanicky
 40. Levoča- IBV
 41. Tatranská Lomnica- parkovisko
 42. Sabinov- IBV Hliník
 43. Krivany
 44. Torysa- parkovisko