O nás

Spoločnosť CBR s.r.o. bola založená v roku 2010 ako súčasť združenia spoločností koncentrovaných okolo spoločnosti EKO SVIP s.r.o. Špecializáciou mali byť hlavne práce súvisiace s dopravnou infraštruktúrou realizovaných projektov. 

V portfóliu služieb dnes nájdeme spracovanie stavebného odpadu na recyklát. Ten sa následne využíva ako ekologická náhrada podsypového materiálu v kombinácii so štrkmi dodávanými hlavne spoločnosťou HT SH s.r.o. Ako posledná nastupuje hlavná činnosť spoločnosti, asfaltovanie a finálna úprava ciest. Spoločnosť CBR s.r.o. disponuje kompletným vlastným strojovým vybavením potrebným na realizáciu zákaziek pre svojich odberateľov. 

Takto vytvorený systém spolupráce umožňuje mimoriadne efektívne a ekonomicky výhodné poskytovanie služieb pre svojich zákazníkov z radov právnickych aj fyzických osôb.

Mimoriadny dôraz je kladený na kvalitu prevedených prác a dodržiavanie termínov. Aj vďaka tomu sa naša spoločnosť radí medzi najvýraznejších poskytovateľov služieb v oblasti Šarišského a Prešovského regiónu.

Spoločnosť sídli vo svojich vlastných priestoroch v Sabinove a v prenajatých priestoroch v Rožkovanoch, kde sa zároveň nachádza aj sklad štrku, piesku a recyklátov pre externých dodávateľov. 

Certifikáty

certifikat_srv_2023.jpg (136 KB) certifikat_cpr_2023.jpg (127 KB) vyhlasenie_o_parametroch.jpg (162 KB) certifikat_o_overeni_1.jpg (95 KB) certifikat_o_overeni_2.jpg (74 KB)

Povolenia

rovnopis_zhodnocovania_s.jpg (4 KB) suhlas_na_prevadzkovanie_s.jpg (7 KB) Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti