Rok 2017

Zrealizované stavby v roku 2017

 1. Dubovica- vnútroareálové konštrukcie Goma elektro (882m2)
 2. Sedlice- oprava garáže na fare
 3. Miklušovce- farský úrad, úprava dvora
 4. Krompachy- oprava miestnej komunikácie na ulici Družstevná (1450m2)
 5. Brodzany- oprava miestných komunikácií- (6883 m2)
 6. Prešov- spevnené plochy na sídl. III (951 m2)
 7. Slivník- spevnené plochy
 8. Spišské Podhradie- oprava komunikácií (721 m2)
 9. Lukavica- (240 m2)
 10. Lipany- COOP Jednota- parkovisko, príjazdová cesta (324,42)
 11. Lipany Orac- úprava komunikácií v areáli firmy
 12. Lipany - Pohostinstvo u Jozefka (100 m2)
 13. Lipany- obnova chodníkov v meste (1034 m2)
 14. Červenica- vnútroareálové konštrukcie (400 m2)
 15. Drienica- obnova asfaltového krytu miestnych komunikácií (1840 m2)
 16. Šarišské Jastrabie- rekonštrukcia miestnych komunikácií (1454 m2)
 17. Bardejov- rekonštrukcia živičných krytov na komunikáciah v meste Bardejov a jeho častiach (5367,93 m2)
 18. Branč- vysprávky po kanalizácií, konečné úpravy (10966 m2)
 19. Sabinov- rekonštrukcia miestnych komunikácií (2637m2)
 20. Pečovská Nová Ves- oprava miestnych komunkácií (820,28 m2)
 21. Široké- obnova asfaltového krytu (312 m2)
 22. Giraltovce
 23. Víťaz- (378m2)
 24. Sveržov- Kurov (12190 m2)
 25. Brezovička- vnútroareálové konštrukcie
 26. Sabinov- obnova miestnych komunikácií (4212,79 m2)
 27. Ždiar- (563 m2)
 28. Slovenská Ves- parkovisko (722,3 m2)
 29. Spišské Hanušovce (547,50 m2)
 30. Krivany- rekonštrukcia miestnych komunikácií (2314,84 m2)
 31. Červenica- cestná komunikácia, medzistaničný úsek Sabinov- Lipany (427 m2)
 32. Prešov- areál pekárni (930 m2)
 33. Prešov- Kovsmol (850 m2)
 34. Bretka- obnova asfaltového krytu (785 m2)
 35. Dahax- vnútroareálove konštrukcie (1320 m2)
 36. Prešov- parkovisko pri divadle (1190 m2)
 37. Doľany- prístupová cesta v osade (1104.5 m2)
 38. Záhradné- obnova MK v obci (850 m2)
 39. Sveržov- (989 m2)
 40. Lipany - Jewi (150m2)
 41. Lipany - parovisko na Komenského ulici (116 m2)
 42. Lipany - chodník pri gymnáziu (71 m2)
 43. Sabinov - ul Fraňa Kráľa (500 m2)
 44. Spišské Vlachy - (1853 m2)
 45. Lipníky - oprava miestnej komunikácie
 46. Nová Ľubovňa (130 m2)
 47. Prešov - Profi auto (248 m2)
 48. Stará Lesná (401 m2)
 49. Podolinec - vo výstavbe
 50. Župčany - vo výstavbe