Jakubova Voľa

Miestna komunikácia - cesta k cintorínu, parkovisko