Krivany

Rekonštrukcia miestnych komunikácií (2314,84 m2)